Varmestua Moss

Velkommen til Varmestua Moss

Årsmøtet 2021

AEF avd Moss, Varmestua avholdt sitt årsmøte 24. mars 2021.

Styrets årsberetning, regnskap for 2020 og plan for 2021 ble godkjent.

Nytt styre ble valgt!