Varmestua Moss

Jeløy RK med gavedryss.

JELØY RK MED GAVEDRYSS

I forbindelse med Jeløy RK sitt årsmøte den 13. februar 2018 ble overskuddet fra klubbens største årlige prosjekt, Mosseheftet, utdelt til lokale lag og foreninger i form av gavesjekker hver pålydende kr. 10 000,- til den enkelte. Tradisjon tro ble overrekkelsen utført av klubbens president og mottakere fikk samtidig oppdatert klubbens medlemmer om seg og sitt. De skal alle ha en stor takk for bidragene de leverer på forskjellige plan i lokalsamfunnet.


Foran f.v. Irene Lillejord (Krisesenteret), Bjørn Mørch-Olsen (Velferdssentralen), Lars Borgestrand (president Jeløy RK), Bjørnar Evensen (1. Jeløy Speidertropp), Arild Nilsen (Varmestua). Bak f.v. Sean Armana (Rotary ungdomsarbeid), Vidar Kallvik (Moss Roklubb). Truls Holm Olsen (Moss Seilforening), Gunhild Bognæs (Jeløy Musikkorps), Carsten Vogt (Mosseheftekomitéen Jeløy RK).