Varmestua Moss

Luke 21

 

Luke 21. Arild Nilsen har gjennom flere tiår gjort en fantastisk frivillig jobb / innsats for rusmisbrukere både i Moss og Rygge. Han har i like mange år jobbet utrettelig som frivillig for Arbeiderbevegelsens rus og- sosialpolitiske forbund (AEF), gjennom dette også fungert som leder for Moss Varmestue. Nylig måtte Varmestua flytte og da sto Arild på både sent og tidlig for at Varmestua skulle få åpnet sine nye og nåværende lokaler i Helgerødgata (hentet fra nominasjonsteksten). Vi gratulerer!