Varmestua Moss

Årsmøtet 2021

AEF avd Moss, Varmestua avholdt sitt årsmøte 24. mars 2021.

Styrets årsberetning, regnskap for 2020 og plan for 2021 ble godkjent.

Nytt styre ble valgt!