Varmestua Moss

Om oss

Historien om Varmestua Moss

Varmestuas oppstart fra 1970-1987

Historien om Moss kameratklubb. (fortalt av Britt Torill Tveter)

Moss kameratklubb ble stiftet 04.12.1970. Det var en liten gruppe mannfolk som arbeidet på Moss Verft og dokk som så behovet får å hjelpe «de utslåtte » alkoholikerne i byen vår.

I spissen for dette arbeidet stod Magne Glemminge og Leif Erik Andersen. De var begge kristne, og hørte til menighetene Indremisjonen og Losjen.

De fikk med seg flere som var interessert i dette arbeidet. Følgende kom sammen hjemme hos Magne Glemminge : Leif Andersen – Leif Erik Andersen – Johannes Fossdal – Hallfrid Hartvigsen – Berg Jacobsen – Birger Jensen – Bjarne Johansen – Lorentz Johansen – Gunnar W. Johansen – Tor Johansen og David Lund

Den første formann ble Magne Glemminge og nestformann Leif Erik Andersen. Alderen på mannfolka i Moss kameratklubb var i begynnelsen av 50 årene og oppover. Alle hadde arbeid ved siden av å være med i Kameratklubben. Første møtet ble holdt i Bjergets bedehus. Der ble kaffe og mat servert til de trengende.

Vi fikk leie bedehuset til kr. 25 pr. måned. Folk fra Kameratklubben hentet «de utslåtte» fra forskjellige steder. Det være seg fyllinga ( Mosseskogen), på brygga eller hjemme hos hverandre. På møtene var det sang og en liten andakt. Gutta og jentene likte det og de fikk varmet seg. Det var smått med penger blandet disse. Etter hvert ble bedehuset på Bjerget for lite og vi fikk leie Folkets hus til kr. 70 pr. måned. Husets størrelse var på 70 kvadratmeter. Vi leide dette i noen måneder, så fikk vi leie Moss bedehus av Indremisjonen. Mens det ble pusset opp var vi i Troskapsbåndet i Svaebakken. Guttene og jentene var veldig gode venner, og de likte sang, sang og atter sang. Mange hadde flotte stemmer og sang så det hørtes overalt.

Da styret i Kameratklubben kom sammen, ble det bestemt å søke de forskjellige menighetene om støtte til Kameratklubben.

De totale inntekter i 1971 : kr 6637,37
De totale utgifter i 1971 :    kr 4840,8
Beholdningen                     kr 1796,88

Etter hvert fikk vi kommunal støtte på kr. 4000, og de ble mottatt med glede. 

Styret i 1972 :
Formann : Mange Glemminge
Nestleder : Bjarne Johansen
Kasserer : Leif Erik Andersen
Sekretær : Gunnar W. Johansen
Styremedlem : Finn Johansen
Styremedlem : Reidar Stubberud
Varamedlem : Johanness Fossdal
Varamedlem : Ivar Karlsen 

Kvinnegruppa : Mot 2 stemmer ble det vedtatt å ta initiativet til en kvinnegruppe.
Medlemmer : 6 stk.

Hallfrid Hartvigsen var den første formann.  Gruppens oppgaver var å samle inn penger, koke kaffe på møtene og andre praktiske ting.

De ble også dannet et musikklag med bare menn, og etter hvert ble det mange. Det ble henstilt til «gutta» at de skulle komme edrue på møtene hver fredag med sang, bønn, mat og kaffe. Det ble bedt for mange som var i en vanskelig situasjon, og mange fikk hjelp. Finn Johansen samarbeidet med edruskapsnemda. Finn Johansen informerte Moss kommune om behovet for støttekontakter. Det var stor interesse for dette og flere reiste på kurs for å lære ting.

Etter hvert ble «Kameratmusikken» kjent og var med i forskjellige menigheter. Det ble samlet inn penger til Kameratklubben.  Kameratklubbmusikken var også på aldershjem og sykehus og sang.

Det ble bestemt å holde et høststevne i bedehuset i Moss. Her møtte det ca. 50-60 mennesker fra andre kameratklubber på Sør- og Vestlandet. Mange av deltagerne var alkoholikere som var blitt frelst og tørrlagt. Mange instrumenter var på plattforma i disse møtene og både trekkspill, gitarer, mandolin, sag ble brukt.

16 januar i 1974 ble Varmestua en realitet.
Vi fikk låne «opprettingsverkstedet» til Brødrene Ødegård bak Metodistkirken. Der var jentene og guttene hver dag og fikk mat og rene klær. Mange gode samtaler ble utvekslet. Kassetter og plater ble spilt, og de fikk med seg et Guds ord.

Det gikk mot jul, og i Moss sparebank ble det opprettet en konto til «de utslåtte» som vi skulle bestemme over. Det ble julemiddag, dessert, frukt og julegaver til «de utslåtte». Helly Hansen var med og sponset flere ganger jakker, undertøy osv. Kay Tveter jobbet der og var flink til å tigge klær. Bjarne Pettersen, bror til Britt T. Tveter, var med å tigge grønsaker og poteter fra forskjellige gårder i Rygge. Han skaffet mye til Varmestua også. Etter hvert ble det mange gode middager, kaffe og kaker der.

Jeløy menighetsråd bevilget kr. 500 til driften av Varmestua.
Moss Indremisjon la på husleia til kr. 75. Det ble leid ei hytte i Mossemarka til guttene, og flere av guttene samlet seg der. Kameratklubben  påtok seg ansvaret med å holde «øye» med alkoholbruken der.

På Varmestua var «Gutta» mange ganger litt bråkete og ufine. Det hjalp å roe de ned , få på de rene klær  og være behjelpelige med kroppsvask . Det ble etter hvert mange episoder med «gutta» i kjelleren på bedehuset. Britt T. Tveter var med på å gjøre disse rene og pene. Da jobbet hun på Moss sykehus som hjelpepleier.

Sara Amundsen vasket etter at vi hadde hatt møter på bedehuset. Hun fikk kr 150 kroner for jobben pr. halvår.

Styret i 1976 :
Reidar Stubberud, Hans Vullstad, Øyvind Eriksen, Emil Jørgensen, Edvin Fred, Verner Vester, Birger Jensen. 
Kameratklubben hadde pr. 21.01. 1976, 51 medlemmer. Medlemskontigent ble kr. 10 pr. år. Mange av guttene og jentene ble medlemmer.

Møteorden : Vakter skulle stå i gangen og påse at de som var overstadig beruset holdt seg noenlunde rolige. Røyk var tillatt, men i beskjedne mengder. 

Det ble bevilget penger til familier der far drakk opp pengene. Moss Kameratklubb fikk gaver fra menighetene og fra privatpersoner i Moss og omegn. Moss Kameratklubb sang inn 2 plater som ble veldig populære. Kameratklubben tjente kr. 30 på hver plate som ble solgt.

Julle Høybråten var en eminent pianistinne og ledet mange møter og stevner, selv om musa sprang opp på pianoet både titt og ofte.

Fengselet i byen ble besøkt av representanter. Musikk og andakt stod på listen.

17.01. 1978 består styret av :
Øyvind Evensen, Leif Ringstad, Per Christensen, Odd Bernhardsen og Olav Gjøen.

Astrid Kristiansen var ledet for Mørk gård i Spydeberg. « Lysets seier » het gården. Der var det gutter som trengte hjelp for å komme seg videre i livet. Astrid Kristiansen var medlem av Kameratklubben i flere år.

Mange ting var det å ta tak i. En av gutta ble frastjålet pensjonen sin p.g.a. innbrudd. Kameratklubben bestemte da at denne personen skulle få kr. 500.

Kameratklubben kontaktet Moss Sparebank om å få legge ut lister for å samle inn penger til julefest og gaver til de som trengte det. Det var mennesker som trengte støtte og noen å snakke med.

På julefesten var det ca. 50 personer som deltok. Det ble kjøpt inn lapskaus hos Refsnes på Dilling. Det som var igjen av lapskausen fikk «de utslåtte» med seg hjem. Etter middagen ble det gang rundt juletreet. Det ble også sponset gaver av en bonde fra Våler. Kaffe, bløtkake, frukt, smågodt og pakker hørte også med. 

Vi som var med å pynte bordene og gjorde i stand til julefesten gledet oss til neste fest. Kay og Britt T. Tveter, Harry og Sonja Rongstad, Gunnar Brynhildsen, Gunnar Godøy og flere var med. 

Styret i 1980 består av :
Emil Jørgensen, formann
Hans Vullstad, styremedlem
Halfdan Jensen, styremedlem
Edvin Myrvoll, styremedlem
Øyvind Evensen, styremedlem
Leif Ringstad, styremedlem

Kameratmusikken bestod av 40 sangere. Vi deltok med sang i fellesmøter, i Råde pensjonistforening, Frelsesarmeen, i fengselet, på sykehuset og på sykehjem.

Ut på høsten 1980 begynte vi å planlegge 10 års jubileum. Festen skulle være i oktober. Hovedtaler var Kåre Rolland fra Finnerud gård. Finnerud gård var ettervernshjem for de som var alkoholiserte. Det ble smurt mange brød og bakt mange kaker til stevnet. Til og med gutta ville være med og gi sin «tiende» til oss som skulle gjøre i stand. Leif Andersen orienterte om klubben som nå var 10 år. Mange interessante saker kom opp. Vi fikk låne menighetssalen i Hygeabygget.

Styret ble gjenvalgt 19. januar i 1982.

Som tidligere skrevet var det mange behov hos « de utslåtte » som vask av klær, vask av hele kroppen, få på seg rene klær osv. Mange kom for å få hjelp for at de hadde tisset på seg, noen «gjorde» på seg. Da var det ned i kjelleren og «fikse» dem ordentlig igjen.

På årsmøtet i 1984 ble følgende valgt.
Arthur Veidal, formann
Kay Tveter, styremedlem
Emil Jørgensen, styremedlem
Per Christensen, styremedlem
Odd Bernhardsen, varamedlem
Willy Danielsen, varamedlem
Vidar Gjerstad, revisor.

Kvinnene i Kameratklubben fikk stemmerett i 1984.

Det ble bestemt at navnet til Moss Kameratklubb skulle endres til Moss Kristne Kameratklubb 24.januar. 1984.

Britt T. Tveter og Kay Tveter skulle være med i besøkstjenesten. De ble mange oppdrag å utføre. Blant annet vask av hytte ved Vansjø der en av de «utslåtte» bodde, besøke syke og gamle, gå med blomster på runde dager osv. De gamle var veldig takknemlige for besøket, og vi var alltid velkommen igjen.  Noen av gutta ble innlagt på Moss sykehus grunnet  vanskene med rus. Flere rømte til Limpinnen for å få seg en øl.  Kamerat klubben fanget opp de fleste og tok ansvar for å følge de tilbake til sykehuset. De visste at Britt. T. Tveter jobbet der og kunne prate for dem.  Kay Tveter var trofast sjåfør.

I 1985 fikk damene være med i musikken, og Astrid Kristiansen var den første kvinne som fikk synge i musikken. Disse ble utnevnt til kjøkkenkomite i 1984 : Johanne Jørgensen, Karin Bernhardsen, Asbjørg Gjerstad, Turid Gjøen, Alfhild Solberg, Ingrid Grydeland, Britt T Tveter, Sigfrid Johansen. Reserve : Harriet Røste og Ingebjørg Wilhelmsen.

Fra 1986 fikk kvinnene være med å lede møtene : Astrid Kristiansen, Turid Gjøen, Martha Ebbesvik og Britt T. Tveter delte på oppgaven. Edvin Myrvoll var musikkleder. Øvelser på fredager ½ time før møtet.  

Flere av uteliggerne kom fra Oslo, Fredrikstad og Horten. Alltid traff de noen de kjente. De fikk mat, kaffe og matpakke med seg hjem. En av guttene glemte å ta på seg skoene og vandret ute på gata barbeint. Dette var om vinteren. Som regel hadde vi sko og tøy som passet.

Det var mange av de « utslåtte» som ble tildelt klengenavn : Pultosten, Kridden, Smekken, Sjokoladene, Planken, Røde hopppe, Honningen, Full Storm, Sønnavind og Billy. De var veldig tillitsfulle og morsomme å snakke med.

Under stevnene sto vi på Bedehuset og smurte ca. 600 snitter. Det var veldig kaldt, det var isroser på vinduene, og vi pakket oss inn så vi ikke skulle fryse. Det var vel en varmeovn der, men den fungerte ikke.

Moss kameratklubb sang inn 1 kassett. Det var Fred Vidar Tveter, sønnen til Kay Tveter som hjalp oss med det.

Det ble kjøpt en gammel buss som vi frakter guttene og jentene med til de forskjellige sammenkomstene. Julie Høidebråten foreslo utlodning på møtene våre da husleien på Bedehuset var gått opp til kr 325 pr. gang. Gretha og Leif Bentzen var ansvarlige med sang når vi skulle ut til aldershjemmene. Gretha og Leif  betalte reiseutgiftene for oss flere ganger. Leif hadde en god venn i Tore Johansen »Tippen «.( For han var det Leif for alle penga)

I 1980-1990 årene besøkte Kameratklubben de andre klubbene her på Sør- og Østlandet . Det var Solstrand camping, Greåker frikirke osv. Det kunne være mennesker som slet med alkoholen der. Det var en oppmuntring å få besøk. Mange fikk nye liv og fortalte om det. I Moss var det alltid mye mat og flotte kaker.

Det ble bestemt at blomster og bårebuketter bare skulle kjøpes hos Andersson blomster, Vigdis og Åge Dagslott.

Billy Oliver Ohlson var en av gutta som omsider ble edru etter at han gikk på sprit, vindusspylervæska etc.  Han ble en god venn som hjalp oss på kjøkkenet og annet.

Det ble bestem at vi skulle ha en uteseksjon. Det var i 1989-1990. Harry og Sonja Rongstad, Gunnar Brynhildsen, Nora og Helge Andersen og Bjørn Aarsand.  Harry og Sonja var hjemme hos gutta som slet med rus av forskjellig art som rødsprit, hasj og annet. De som var villige til å reise på avvenning fikk støtte til dette av Moss kommune.  Det kunne være til Blå kors, Evangeliesenteret, Hauga i Råde med flere. Det ble smurt 8 brød til uteseksjonen som ble levert til guttene og jentene.  Klær og møbler som vi fikk av forskjellige personer ble gitt til «de utslåtte»

Harry og Sonja Rognstad gikk på oppdrag for Kameratklubben hjem til gutta som slet med selvfølelsene og annet. De kunne sitte der i flere timer, ofte ut over natten for å berolige dem. Harry hadde god kontakt med Eva Hustoft på Moss sosialkontor.

Også Arnfinn Grandahl kom til Kameratklubben. Han var en eminent kokk og pianist. Mange gode lapskauskjeler, flotte desserter og kaker var hans spesialitet gjennom mange år.

En av gutta var flink til å spille piano. «Fyll storm» det er meg ble det sagt. Han trillet de nydeligste toner på pianoet.

På 1990-tallet ble det bestemt å ha utlodning for å få inntekter til klubben. Vi tigget gevinster fra forretninger i Moss. Britt T. Tveter fikk mange flotte gevinster bl.a. fra Anderssons eft.følger, Frisenfeldt, Knut Johansen, Jacob Jahnsen, Helly Hansen m.flere.

Vi fikk hente brød og kaker hos Moss finbakeri.  Hver torsdag ettermiddag kom Billy med 2 svære sekker med bakevarer til Kameratklubben. .Alt ble borte i løpet av kort tid. Det hendte at guttene og jentene ikke hadde spist på flere dager. Da var det godt å komme inn og varme seg og få matpakke med seg hjem. Ertnes kjøttforretning sponset oss med pålegg.

En av gutta som vanket på Bedehuset var veldig rusa og slo til den han kom over. Han forsvant fra byen for en lang periode, men etter noen år kom han tilbake. Han var stolt som en hane. Han hadde gått på skole og fått seg utdannelse som sosionom. Nå kunne han hjelpe oss å snakke med «de utslåtte» Vi så at det nytta! Slike historier er det veldig godt å høre!

Det skal sies at flere av «de ustlåtte» ble borte. Noen frøs i hjel, andre drakk seg i hjel og atter andre druknet. De orket ikke det livet de hadde levd. Kay og Britt T. Tveter fikk da i oppdrag å snakke med de pårørende og trøste dem.

Kontigenten ble på 1990 tallet satt opp fra 10 kr, til 50 kr og videre til 100 kr pr. år. Det var ikke alle som likte det, men måtte godta beløpet. Det var nødvendig for å få inntekter til mat og forskjellige ting.

Britt T. og Kay Tveter fikk være med i 38 av de 40 årene Kameratklubben besto. Det var noen rike år med forskjellige oppgaver. Den siste tiden var Kameratklubben på Varmestua ved søndre overgang.

I de siste 10-15 årene ble det mye narkotika som kom som rusmiddel. Det var mye tøffere enn noe annet og flere ble borte.  Flere av dem som hjalp til i Kameratklubben ble også syke og falt fra. Til slutt måtte vi innse at kroppen var blitt eldre og sykdom kom til oss.

Til slutt vil jeg nevne alle de som gav oss gaver til arbeidet vårt : Helly Hansen, Øre gartneri, Moss Finbakeri, Frisenfeldt, O.Hansen, Knut Johansen, Jacob Jahnsen, Torleif Lunde og mange flere….

På vegne av Moss Kameratklubb

Britt - Torill Tveter (85 år) Moss, 2013.

 

 

Varmestua sin historie fra 1987-2016. 

AEF, Arbeiderbevegelsens rus og sosialpolitiske forbund avdeling Moss ble stiftet 28. januar 1987 i et godt besøkt møte på Kambo.  Initiativet til stiftelsesmøtet ble tatt av Liv Hansen, etter å ha blitt kontaktet av daværende stortingsrepresentant og forbundsstyremedlem Åsa Solberg Iversen. De ble registert 30 medlemmer ved stiftelsesårsmøtet.

Følgende interimstyre konstituerte seg 4. februar samme år: Tore Karlsen, leder, Erna Jansen, sekretær, Aage Arnesen, kasserer og styremedlemmene Ruth Andersen og Trygve Brynildsen.

Av vedtektene gikk det fram at "AEF innen- og i samarbeid med den øvrige arbeiderbevegelse vil arbeide for en sosial edruskapspolitikk hvor kamp for arbeid, bolig og sosial trygghet er viktige oppgaver". 

I 2012 feiret AEF, avdeling Moss sitt 25 års jubileum. 

Mange har bidratt i styret gjennom årene, noen for en kort periode, noen i mange år. Arild Nilsen er leder på det 19. året, Liv Hansen har vært leder, sekretær og sist kasserer i 18 år. Leif Magnussen har vært nestleder fra 1997 og Irene Hansen har vært sekretær fra 1998. Wenche Kristiansen har vært sekretær og mangeårig styremedlem.

Sittende styre i jubileumsåret ( 2012) bestod av Arild Nilsen, leder, Leif B, Magnussen, nestleder, Irene Hansen, sekretær, Inger Lise Lien, kasserer , Roald W. Olsen, styremedlem, Wenche Kristiansen, styremedlem, Helge Hjelseth, styremedlem, Liv Hansen, styremedlem, Marianne H. Johansen, varamedlem.

Jubileumsåret 2012 uttalte Arild Nilsen til Moss Avis, " Driften av Varmestua har vært AEF, avdeling Moss, sin viktigste oppgave gjennom de 25 årene vi har drevet, og vil fortsatt være det i årene fremover. Varmestua er og skal være et lavterskel omsorgstilbud åpent for alle."

Arild Nilsen.

Per Karlsen var i de første årene en viktig person i driften av Varmestua og i arbeidet for rusbehandling og ettervern. Paul-Erik Krogsvold var mangeårig styremedlem, både da han var ordfører og opposisjonsleder og var viktig for kontakten og samarbeidet med Moss kommune.

Paul Erik Krogsvold

Irving Strøm-Blakstad var en viktig ressurs for å reise nødvendige inntekter de første årene, og han vart vårt første æresmedlem.

Flere fra Moss har hatt sentrale verv; Leif B. Magnussen har vært nestleder, Per Karlsen og Arvid Wangberg har vært forbundsstyremedlemmer, Liv Hansen har vært medlem av leirutvalget og kontrollkomiteen. I dag er Arild Nilsen medlem av kontrollkomiteen, med Leif B. Magnussen som varamedlem. 

Leif Birger Magnussen

 AEF drev i perioden 1988-1999 to barneleire hver sommer på Storesand i Råde.Barneleirene  var et tilbud til utsatte barn som hadde behov for ferie i trygge og rusfrie omgivelser. Dette var tiltak som ble drevet i samarbeid med forbundet og Per Karlsen og Liv Hansen var ansvarlig for leirene. 

På slutten av 1980-tallet arbeidet Aef aktivt for å sende rusavhengige til behandling på Island, finansiert av Moss kommune. I løpet av 2 år gjennomgikk 25 personer behandling og resultatene ble betegnet som best i landet. Mossesenteret mot rus (MSR) ble stiftet i 1992 og skulle blant annet behandle rusmisbruk og å følge opp russkadde og deres nettverk. Varmestua skulle være sentral i forhold til å fange opp klienter til behandling.

MSR ble allerede i 1993 overdratt til forbundet, og i de følgende årene konsentrerte man seg om drift av selvhjelpsgrupper og ettervernsarbeid gjennom Skarmyra hybelhus og halvveishuset i Storgata. I tillegg arbeidet man aktivt mot Moss kommune for å sende avhengige til Alpha-stiftelsens behandlingssted i Andebu og seinere til forbundets behandlingssted Solvang i Råde.

De første årene drev Aef opplysningsprogram i Radio Øst og arrangerte flere åpne møter. Aef i Moss var tidlig ute med å støtte metadonbehandling, etter å ha sett gode erfaringer i Moss og forbundet fulgte etter hvert etter.

Aef overtok i 1987 driften av Varmestua, som ble startet opp i 1974 av Kameratklubben. Mye arbeid ble nedlagt de første årene for å samle inn midler til driften, i form av loppemarked, bøttelotterier, båtlotteri og innsamlingsbøsser i byens forretninger. Moss Arbeiderpartis kollektivt tilmeldte fagforeninger bidro også med gode tilskudd. Kommunens bidrag de første årene var 19 400 årlig og å stille lokaler og strøm til disposisjon. Mange års lobbyvirksomhet mot byens politikere har ført til gode driftstilskudd.  I 1997 var kommunens årlige tilskudd økt til 150 000 og for 2012 er det 256 000.

Støtten til Varmestua har alltid vært tverrpolitisk fundert og det er verdt å merke seg at rådmannen bare en gang har foreslått å kutte støtten, noe som ikke ble vedtatt.

Varmestua har fra starten av vært drevet på frivillig basis med mange gode medhjelpere.  Daglig leder Liv Hansen og Wenche Kristiansen har deltatt fra starten av i de tidligere lokalene i Holteløkka 3, midt i Moss sentrum. Disse lokalene ble revet i forbindelse med utbyggingen av nye Kirkeparken videregående skole. Fra 2004-2017 hadde Varmestua sine lokaler i Strandgata 3, tidligere kjent som Fremads Hus.

  

Daglig leder Liv Hansen. Æresmedlem AEF, avdeling Moss.

  

Wenche Kristiansen. Æresmedlem AEF, avdeling Moss. 

Mandag, onsdag og fredag fra september til mai ble det servert frokost og hjemmelaget middag, i sommermånedene var det fram til 2008 matpakkeutdeling gjennom kjøkkenvinduet. Etter dette har Varmestuas lokaler også vært åpne om sommeren.

Marianne Hetmann Johansen (tv) og Lisbeth Ahlsen Herrød (th)

Varmestua har siden tidlig på 2000-tallet deltatt i et nettverk med Filadelfia, Frelsesarmeen, Røde Kors, Moss kommune, Frivilligsentralen og diakonen i Moss menighet.

Fram til 2011 var det lege og helsesøster tilstede en dag i måneden som et lavterskel helsetilbud. Behovet for dette har blitt mye mindre og nå ivaretas det ved å ha direktetelefon til fastlegene og kommunelegen.Behovet for nødvendige vaksinasjoner blir fortsatt ivaretatt, blant annet med influensavaksine hver høst.

Fra 1999 startet Varmestua med utdeling av rene sprøyter og mottak av brukte, finansiert av Moss kommune. Bakgrunnen for dette var flere utbrudd av hepatitt A og B. Etter to år var det ingen nye tilfeller, noe som har holdt seg stabilt.

Antall sprøyter som deles ut har blitt kraftig redusert de seinere årene, noe kommunelegen mener er et resultat av mindre bruk av heroin og lignende stoffer som injiseres.Kommunens rustjeneste er fortsatt tilstede en dag i måneden for å bistå brukere med hjelpebehov og for å kunne fange opp nye, unge brukere.

Varmestua mottar stadig mer brukte klær og det som brukerne ikke vil ha sendes til Estland gjennom et samarbeid med Samariahjelpen i Askim menighet. De seinere årene har vi også fått mye mat fra Rema 1000 på Tigerplassen og fra Spar i Våler. Dette er mat som brukerne kan ta med seg hjem.

Varmestuas mest populære tilbud er julemiddagen lille julaften som samler fulle hus. God stemning, hjemmelaget julemat, gaver og vakker sang av byens store operasanger Svein Carlsen som har gledet mange i alle år. Regionens ordførere inviteres alltid og har vært flinke til å møte. 

Varmestua har et godt omdømme i byen og i regionen, noe vi ser i mottatte bidrag og gaver. Dette er alt fra konfektesker, poteter, matvarer, klær og utstyr til pengebidrag, små og store. Barnehager har motsatte advendtskalendre og Hoppern ungdomsskole har hatt flere aksjonsdager hvor inntektene har gått til Varmestua.

https://www.moss-avis.no/nyheter/gave-som-varmer/s/2-2.2643-1.4197939

I 2012 var det gaven fra 15 år gamle, funksjonshemmede Bendik Frivold Lervik som har gjort sterkest inntrykk.

https://www.moss-avis.no/nyheter/nyheter/ga-vi-bryr-oss-penger-til-varmestua/s/2-2.2643-1.7414681

Han fikk 5000 kroner i "Vi bryr oss"-gave fra Moss Avis for sitt sterke leserbrev til drosjesjåføren Georg. Leserbrevet ble lest av over 200 000 over hele landet og gaven valgte han å gi videre til Varmestua.

Utmerkelser.
Varmestua fikk allerede i 1992 Mossiana-prisen sammen med Frivillighetssentralen. I 2011 fikk Liv Hansen Mossiana-prisen for sitt store arbeid for Varmestua gjennom nesten 25 år og Varmestua fikk et bidrag på 100 000 kroner fra Rygge Vaaler Sparebanks fond.

Mossianeprisen ble første gang delt ut i 1984 og deles ut hvert år. 

  • I statuttene for prisen heter det at den skal være en honnør til enkeltpersoner, firmaer, etater, institusjoner eller andre som gjennom lang tid har ytet en særlig verdifull innsatts for – at Moss og byens nære omegn blir et stadig bedre sted å bo for alle – at byen blir enda mer attraktiv for besøkende – og at byens prestisje styrkes.

https://www.moss-avis.no/kultur/kultur/mossianaprisen-til-hjertegode-kvinner/s/2-2.2643-1.6312657

Liv Hansen fikk også den høythengende regionprisen fra Rygge Vaaler Sparebank i 2005.

 

Varmestua fra 2016-2018

Fra 2005-2017 har Varmestua i Moss hatt sine lokaler i Strandgata 3, ved søndre jernbaneovergang

I februar 2016 ble styreleder Arild Nilsen innkalt til møte med Jernbaneverket, i dag Bane Nor. Han ble informert om at Varmestua skulle rives til fordel for jernbaneutbyggingen. Innen 1.oktober skulle Varmestua være utflyttet. Flere styremedlemmer påtok seg ansvaret med å finne nye egnede lokaler til Varmestua. Styremedlemmene ble engasjerte over lang tid på å finne aktuelle lokaler, og minst 20 sentrale steder ble besøkt og vurdert. Valget falt på Helgerødgata 9, tidligere Haakonshall. «Helgerødgata 9 var det eneste huset som oppfylte alle våre krav « uttalte Arild Nilsen til Moss Avis 22.des 2016 . 

Markedsverdien for den gamle Varmestua ble av Bane Nor anslått å være 3,1 million kroner.

Advokat Stig Lunde i Lunde og Robertsen advokatfirma ble engasjert av Arbeidernes Edruskaps Forbund og bisto med god hjelp til Varmestuas beste i forhandlingene om erstatningssummen for den gamle stua. Ved forhandlingenes slutt med Bane Nor ble A.E.F tilgodesett med den nette sum av 6,3 millioner .Når erstatningen ble på det nesten dobbelte fra jernverket skyldes det at gjenskaffelsesverdien ble lagt til grunn. For varmestuas virke var det behov for flere midler for å få råd til nytt hus. Det var tverrpolitisk enighet om at det skulle gis penger til formålet og Moss kommune og Rygge Vaaler sparebank ga oss 500 000 hver. 

Arbeidsprosessen med den nye Varmestuas» fødsel» har vært spesielt krevende og lang for den valgte byggekomiteen . Medlemmene av byggekomiteen har vært Arild Nilsen,  Leif B. Magnussen og  Inger Lise Lien.

Bilder fra byggingsprosessen.

1.juni 2017 flyttet Varmestua inn i sine flotte og nyoppussede lokaler til glede for både brukere og frivillige.